Blog

Our Latest Blog Posts
20
Th2

Quy trình lắp đồng hồ 2 chiều cho điện năng lượng mặt trời

Quy trình lắp đồng hồ hai chiều cho điện mặt trời hiện nay được EVN hỗ trợ miễn phí Theo thông tư 16 của Bộ Công thương ban hành ngày 12/9/2017 dành cho phát triển dự án điện năng lượng mặt trời có hiệu lực từ ngày 26/10/2017. Theo đó, bên mua điện ( EVN) có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời…

Read more →