Điện mặt trời hòa lưới 10kWp tại Quận 9

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị Trí

Quận 9

Công Suất

9Kwp

Số Lượng Tấm Pin Mặt Trời

9

Số Lượng Inverter

1 Inveter Solis

DỰ ÁN LIÊN QUAN