Điện mặt trời hòa lưới 25kwp tại Phú Nhuận

điện mặt trời hòa lưới 25kwp

THÔNG TIN DỰ ÁN

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 25kWp, Vietcotek Solar Energy tư vấn, thi công trọn gói chủ đầu tư tòa nhà Sohude Tower Phú Nhuận

điện mặt trời hòa lưới 25kwp

Sản lượng trung bình hàng tháng luôn đạt trên 3Mwh. Sử dụng Inverter hòa lưới 25kWp Solis, Pin Hanwhal Q-cell

THAM KHẢO GIẢI PHÁP ĐIỆN MẶT TRỜI CỦA VIETCOTEK  SOLAR ENERGY⇒

DỰ ÁN LIÊN QUAN