Điện mặt trời hòa lưới 25kwp tại Phú Nhuận

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị Trí

Tòa nhà Sohude Tower Phú Nhuận

Công Suất

25Kwp

Số Lượng Tấm Pin Mặt Trời

25 Q-Cell

Số Lượng Inverter

1 Inverter Solis 25 Kwp

DỰ ÁN LIÊN QUAN