Hệ thống điện mặt trời 5kwp phòng khám tại Quận 12

điện mặt trời hòa lưới 5kwp quận 12

PROJECT DETAILS

Hệ thống điện mặt trời 5kWp 1 pha được Vietcotek Solar Energy triển khai phòng khám đa khoa Quận 12, TP.HCM. Hệ thống góp phần tiết kiệm hơn 600kw điện năng hàng tháng cho phòng khám, góp phần xây dựng hình ảnh phòng khám xanh trong khách hàng

Điện mặt trời 5kw cho phòng khám

THAM KHẢO GIẢI PHÁP ĐIỆN MẶT TRỜI CỦA VIETCOTEK  SOLAR ENERGY⇒

RELATED PROJECTS